Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Finansów i Rachunkowości

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  Ocena: brak danych
 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Zarządzania, Informatyki i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Wydział Ekonomii
  Ocena: brak danych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
  Wydział Ekonomii i Inżynierii Finansowej
  Ocena: brak danych
 • OLYMPUS Szkoła Wyższa w Warszawie
  Wydział Ekonomiczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  Instytut Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Instytut Finansów
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Humanistyczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  Instytut Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Koszalińska
  Instytut Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ekonomiczno Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Kolegium Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Finansów
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  Ocena: brak danych
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
  Katedra Finansów i Metod Ilościowych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Wydział Finansów i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  Wydział Finansów i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Wydział Finansów i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
  Wydział Bankowości i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  Wydział Finansów
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna w Legionowie
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
  Instytut Nauk Ekonomicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  Wydział Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
  Wydział Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Finansów i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
  Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
  Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Kolegium Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości Akademia Finansów w Warszawie
  Wydział Finansów i Rachunkowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  Wydział Zarządzania i Marketingu
  Ocena: pozytywna

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/