Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Finansów i Rachunkowości

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  Ocena: brak danych
 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Zarządzania, Informatyki i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Wydział Ekonomii
  Ocena: brak danych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
  Wydział Ekonomii i Inżynierii Finansowej
  Ocena: brak danych
 • OLYMPUS Szkoła Wyższa w Warszawie
  Wydział Ekonomiczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  Instytut Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Instytut Finansów
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Humanistyczno - Społeczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  Instytut Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Koszalińska
  Instytut Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ekonomiczno Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Kolegium Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Finansów
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  Ocena: brak danych
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
  Katedra Finansów i Metod Ilościowych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  Katedra Finansów i Rachunkowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Wydział Finansów i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  Wydział Finansów i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Wydział Finansów i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
  Wydział Bankowości i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  Wydział Finansów
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna w Legionowie
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
  Instytut Nauk Ekonomicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  Wydział Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
  Wydział Ekonomiczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Finansów i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
  Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
  Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Kolegium Zarządzania i Finansów
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości Akademia Finansów w Warszawie
  Wydział Finansów i Rachunkowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  Wydział Finansów i Bankowości
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  Wydział Zarządzania i Marketingu
  Ocena: pozytywna

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/